Služba čitača

Liturgijska služba čitača ili lektora je vrlo važna služba u svakoj zajednici. Radi se o posredništvu između zajednice i Boga koji se objavljuje u svojoj Riječi. Naviještati Božju riječ u liturgijskome slavlju znači uprisutniti Krista; učiniti da je preko svoje riječi on tu stvarno prisutan. Pokušavajući povući paralelu sa pretvorbom kruha i vina u tijelo i krv Kristovu (transupstancijacija), s pravom se može ustvrditi da služba čitača po Duhu Svetome ostvaruje ‘transupstancijaciju’ Riječi života, jer njegova liturgijska služba daje tijelo Božjoj riječi. Zato, čitači trebaju sebi svaki put posvijestiti da su oni nositelji Božje riječi, da preko njih zajednica čuje što Bog poručuje čovjeku.