Pobožnosti

Krunica
Krunicu molimo
- utorkom u Nürtingenu, u 18:00 sati 
- četvrtkom u Kirchheimu, u 17:30 sati (prije svete mise u 18:00 sati)

Pobožnosti križnog puta
U korizemno vrijeme obavljamo pobožnosti križnog puta prema rasporedu objavljenom u župnom listu i na internet stranici.