Raspored vjeronauka, Prva Pričest 2023./2024.

Draga djeco i roditelji, ovdje imate detaljni raspored vjeronauka za sakramenat Prve Pričeti  za 2023./2024. godinu u svim našim Zajednicama.

Raspored vjeronauka:

Prva Pričest

Esslingen, raspored

Filderstadt, raspored

Kirchheim,  raspored

Nürtingen,  raspored

 

 

Vjeronauk održavaju naši pastoralni referenti: Ivan Ivaković, Pero Baotić te studentica teologije u Tübingenu Julia Blažević.

Po potrebi, i u slučaju izostanka jednog vjeroučitelja, vjeronauk preuzima fra Josip, župnik.