Krštenje

Termin za krštenje trebate dogovoriti sa župnikom.

Roditelji, koji žele krstiti svoje dijete, trebaju na vrijeme prijaviti krštenje (barem 3 tjedna prije datuma krštenja). Za prijavu je potrebno donijeti Geburtsbescheinung (rodni list) te Stammbuch der Familie (ako imate). Na krštenje treba donijeti krsnu svijeću.

Kum ili kuma djeteta treba biti uzorna života, kršten, pričešćen, krizman te ako živi u braku, crkveno vjenčan. Prigodom prijave krštenja roditelji trebaju donijeti potvrdu za kuma, ukoliko nisu članovi naše župe (Patenshein). Krštenje je u redovitom slučaju u župi Vašeg boravka. 

Ukoliko iz nekog razloga dijete želite krstiti u drugoj župi, javite se svom župniku te mu iznesite razlog zbog čega želite krstiti dijete u drugoj župi.  Trebate imati pismenu dozvolu dozvolu svoga župnika za krštenje djeteta u drugoj župi.

KRŠTENJE U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI

Ako je dijete veoma slabo, treba odmah obavijestiti najbližeg svećenika, ili, ako se može, donijeti dijete odmah na krštenje. Ako se nalazi u bolnici, pozovite svećenika da dođe tamo krstiti ga. 

Dogodi li se, da je dijete toliko slabo da se ne može stići do svećenika ili da svećenik ne može doći do djeteta, a očita je smrtna opasnost, onda neka netko od prisutnih krsti dijete. U tom slučaju smije krstiti svaki čovjek koji znade kako treba krstiti.

Krsti se ovako: Tri puta se dijete polije po glavi običnom tekućom vodom i govori se: «(IME djeteta) ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.» Kasnije to krštenje treba javiti svećeniku.

 

Krštenje je prvi i osnovni sakrament - temelj kršćanskog života. Bez njega ne možemo primiti ostale sakramente. Krštenje utiskuje u krštenika neizbrisiv biljeg, zato se može primiti samo jednom u životu.
Po krštenju postajemo djeca Božja, članovi Crkve katoličke i oslobađamo se istočnoga grijeha.
Krštenjem se povezujemo sa Isusom Kristom i zajednicom Crkvom.

Crkva krsti djecu koja još nisu svjesna duhovnih dobara koja primaju po krštenju, pouzdavajući se u roditelje (svjesne kršćane) da će oni osigurati djetetu vjersku pouku. S tom se pretpostavkom prima djecu na krštenje.

Vjerujemo da roditelji krštenje i život po vjeri također smatraju bitnim za svoje dijete, jer mu žele pružiti sve najbolje što će mu u životu koristiti (iako ono toga sada nije svjesno). Roditelji su se dužni brinuti za dijetetovo tjelesno, duševno i duhovno zdravlje.
Stoga vjerujemo da krštenje svoga djeteta ne tražite zbog običaja ili zbog ljudskog obzira, nego krštenje želite i tražite iz vlastitog uvjerenja o koristi i potrebi tog prvog sakramenta za vaše dijete.

Krštenje nije samo slavlje za vašu obitelj nego i za našu župnu zajednicu.
Krštenjem Vaše dijete postaje član ove župne zajednice - Crkve. Ta zajednica okuplja se svake nedjelje oko Isusa Krista (na Dan Gospodnji) slaviti Euharistiju. Nedjeljnom svetom misom slavimo Boga i njegovog Sina Isusa Krista i gradimo zajedništvo nas ljudi s Bogom, kao i nas međusobno. Vaše dijete se po krštenju pridružuje toj zajednici.
Pred tom istom zajednicom vi kao roditelji dajete obećanje da ćete vaše dijete odgajati u vjeri ali također očekujete od te zajednice da će vam u tome pomoći. Koliko će to obećanje biti iskreno to znadete jedino Vi u dubini svoje savjesti.

Primiti krštenje a ne dolaziti na svete mise, ne živjeti po kršćanskim načelima i nemati doticaja sa župnom zajednicom - ostavlja čovjeka „samo krštenim“. Nedjeljne svete mise, sakramenti, zajedništvo Crkve, život po vjeri i molitva čine nas kršćanima – ljudima koji žive svoju vjeru. iako su i grešni i slabi.

Da li će dijete postati kršćanin uključen u nedjeljnu Euharistiju i život župne zajednice, ovisi najviše o tome kako roditelji žive vjeru, nedjelju i kakav je njihov odnos prema župnoj zajednici.