Krvno srodstvo i ženidba

Kako bismo mogli govoriti o krvnom srodstvu, prvo ćemo razjasniti neke TERMINE:
LINIJA – označava neprekidni niz osoba koje potječu od zajedničkog korijena. Postoje:
   o  prava linija – kada osobe potječu od istog korijena i to jedna od druge otac-sin-unuk
   o  pobočna linija – kada osobe potječu od istog korijena ali ne jedna od druge brat-sestra; stric-nećak,…
STUPANJ ili KOLJENO – udaljenost osobe od zajedničkog korijena.
KORIJEN – osoba (ili osobe) od koje neposredno ili posredno proistječu krvno srodne osobe.

PRAVILO je sljedeće – onoliko je koljena (stupnjeva) koliko je osoba u liniji bez zajedničkog korijena.
Što se tiče prave linije – bez obzira koliko je stupnjeva – ženidba je zabranjena (otac-kćerka, baka-unuk,…)
Što se tiče pobočne linije – nevaljana je ženidba do četvrtog stupnja uključivo.
 

Imamo ovdje PRIMJER rodoslovnog stabla pa ćemo na njemu pokušati objasniti koljena
- izravna linija - Igor (otac) i Marija (kći) – 1. stupanj
- izravna linija - Igor (djed) i Marta (unuka) – 2. stupanj…
- pobočna linija - Marija (sestra) i Marko (brat) – 2. stupanj pobočne linije – brak nedozvoljen
- Marija (teta) i Goran (nećak) – 3. stupanj pobočne linije – brak nedozvoljen
- Ivan (bratić) i Marta (sestrična) – 4. stupanj pobočne linije – brak nedozvoljen
Ostale su ženidbe u pobočnoj liniji dopuštene.

U izravnoj liniji krvnog srodstva zabranjena je svaka ženidba, a u pobočnoj liniji do 4. stupnja uključivo.